Výsledky

Huť-Bratříkov-Huť 47. ročník – výsledky 2019

Huť-Bratříkov-Huť 46. ročník – výsledky 2018

Huť-Bratříkov-Huť 45. ročník – výsledky 2017

Huť-Bratříkov-Huť 44. ročník – výsledky 2016

Huť-Bratříkov-Huť 43. ročník – výsledky 2015

Huť-Bratříkov-Huť 42. ročník – výsledky 2014

Huť-Bratříkov-Huť 41. ročník – výsledky 2013

Huť-Bratříkov-Huť 40. ročník – výsledky 2012

Huť-Bratříkov-Huť 39. ročník – výsledky 2011

Huť-Bratříkov-Huť 38. ročník – výsledky 2010

Huť-Bratříkov-Huť 37. ročník – výsledky 2009

Huť-Bratříkov-Huť 36. ročník – výsledky 2008 – chybí

Huť-Bratříkov-Huť 35. ročník – výsledky 2007

Huť-Bratříkov-Huť 34. ročník – výsledky 2006

Huť-Bratříkov-Huť 33. ročník – výsledky 2005

Huť-Bratříkov-Huť 32. ročník – výsledky 2004 – chybí

Huť-Bratříkov-Huť 31. ročník – výsledky 2003 – chybí

Huť-Bratříkov-Huť 30. ročník – výsledky 2002

Huť-Bratříkov-Huť 29. ročník – výsledky 2001

Huť-Bratříkov-Huť 28. ročník – výsledky 2000

Huť-Bratříkov-Huť 27. ročník – výsledky 1999

Huť-Bratříkov-Huť 26. ročník – výsledky 1998

Huť-Bratříkov-Huť 25. ročník – výsledky 1997

Huť-Bratříkov-Huť 24. ročník – výsledky 1996

Huť-Bratříkov-Huť 23. ročník – výsledky 1995 – chybí

Huť-Bratříkov-Huť 22. ročník – výsledky 1994

Huť-Bratříkov-Huť 21. ročník – výsledky 1993

Huť-Bratříkov-Huť 20. ročník – výsledky 1992

Huť-Bratříkov-Huť 19. ročník – výsledky 1991 – chybí

Huť-Bratříkov-Huť 18. ročník – výsledky 1990

Huť-Bratříkov-Huť 17. ročník – výsledky 1989

Huť-Bratříkov-Huť 16. ročník – výsledky 1988

Huť-Bratříkov-Huť 15. ročník – výsledky 1987

Huť-Bratříkov-Huť 14. ročník – výsledky 1986

Huť-Bratříkov-Huť 13. ročník – výsledky 1985

Huť-Bratříkov-Huť 12. ročník – výsledky 1984

Huť-Bratříkov-Huť 11. ročník – výsledky 1983

Huť-Bratříkov-Huť 10. ročník – výsledky 1982

Huť-Bratříkov-Huť 9. ročník – výsledky 1981

1980 – závod se nekonal

Huť-Bratříkov-Huť 8. ročník – výsledky 1979

Huť-Bratříkov-Huť 7. ročník – výsledky 1978

Huť-Bratříkov-Huť 6. ročník – výsledky 1977

Huť-Bratříkov-Huť 5. ročník – výsledky 1976

Huť-Bratříkov-Huť 4. ročník – výsledky 1975

Huť-Bratříkov-Huť 3. ročník – výsledky 1974

Huť-Bratříkov-Huť 2. ročník – výsledky 1973

Huť-Bratříkov-Huť 1. ročník – výsledky 1972