Propozice

Tělovýchovná jednota SOKOL HUŤ
vypisuje
46. ročník přespolního běhu HUŤ-BRATŘÍKOV-HUŤ
memoriál Zdeňka Boudy
o putovní poháry BEAD WORLD Skleněné bižuterie, a. s. Alšovice – muži 10 km
TJ Sokol Huť – ženy 10 km
JHP DUŇKA, s. r. o. Alšovice – ženy 5 km
OSTV Jablonec nad Nisou – muži 5 km
NEDĚLE 7. ŘÍJNA 2018
v Huti na hřišti pod poštou od 9 hodin
________________________________________

Časový program:
9:10 hodin – společný nástup startujících v prostorách startu
9:20 hodin
Ročník 2016 – 2015 – předskolní dívky a chlapci 50 metrů
Ročník 2014 – 2013 – předskolní dívky a chlapci 80 metrů
Ročník 2012 – 2011 – nejmladší žákyně a žáci 400 metrů
Ročník 2010 – 2009 – nejmladší žákyně a žáci 400 metrů
Ročník 2008 – 2007 – nejmladší žákyně a žáci 400 metrů
Ročník 2006 – 2005 – mladší žákyně 800 metrů
Ročník 2006 – 2005 – mladší žáci 1 200 metrů
Ročník 2004 – 2003 – starší žákyně 1 700 metrů
Ročník 2004 – 2003 – starší žáci 2 100 metrů
Ročník 2002 – 2001 – dorostenky 2 100 metrů
10:15 hodin
Ročník 2002 – 2001 – dorostenci 3 300 metrů
Ročník 2000 – 1999 – juniorky 3 300 metrů
Ročník 2000 – 1999 – junioři 3 300 metrů
Ročník 1998 a starší – muži neregistrovaní 3 300 metrů
Ročník 1998 a starší – ženy neregistrované 3 300 metrů
10:30 hodin
Ročník 1998 a starší – muži mílaři 5 000 metrů
Ročník 1998 – 1984 – ženy 5 000 metrů
Ročník 1983 a starší – ženy 5 000 metrů
11:00 hodin MUŽI a ŽENY – hlavní závod
Ročník 1998 – 1979 – muži 20-39 let 10 000 metrů
Ročník 1978 – 1969 – veteráni A 40-49 let 10 000 metrů
Ročník 1968 – 1959 – veteráni B 50-59 let 10 000 metrů
Ročník 1958 – 1949 – veteráni C 60-69 let 10 000 metrů
Ročník 1948 a starší – veteráni D 70 let a starší 10 000 metrů
Ročník 1983 a mladší – ženy 34 let a mladší 10 000 metrů
Ročník 1983 a starší – ženy veteránky 35 let a starší 10 000 metrů
11:30 – 12:00 hodin cíl hlavního závodu
Organizace:
Veškeré informace podá ředitel závodu Gisbert Hübel, Huť 139, 468 26, Huť, telefon: 483 397 650 nebo 604 563 663 , mail: info@sokolhut.cz, www.sokolhut.cz.
Všechny kategorie se přihlašují na místě startu! Žactvo od 8:10 hodin do 9:00 hodin, ostatní kategorie od 8:10 hodin do 15 minut před startem. Kategorie bude utvořena, přihlásí-li se nejméně tři závodníci. V opačném případě muhou závodníci startovat ve vyšší věkové kategorii. Starty žákovských kategorií následují po sobě a upraví se dle počtu startujících. Všechny tratě vedou lesními a polními cestami.
Startovné:
Muži, ženy, junioři 30 Kč, dorost 20 Kč, žactvo neplatí.
Podmínka účasti: Každý startující startuje na vlastní nebezpečí!
Ceny:
Vítězové závodů na 10 km (hlavní závod) a 5 km (mílaři a ženy) získají poháry putovní natrvalo, zvítězí-li 3x po sobě nebo 5x jednotlivě. Do té doby zůstávají poháry u pořadatele. V kategoriích hlavního závodu na 10 km mužů obdrží startující na 1. – 6. místě diplom. Ve všech ostatních kategoriích obdrží startující na 1. – 3. místě diplom, cenu a medaile.
Občerstvení:
Ihned po závodě se podává teplý čaj a iontový nápoj. Na místě možnost zakoupení občerstvení i teplého jídla.
Nocleh: Je možno na žádost zajistit ubytováníá v místních penzionech. Požadavky je nutné zaslat pořadateli nejpozději 7 dnů před konáním závodu (mail: info@sokolhut.cz nebo richardhubel@seznam.cz, telefon: 602 620 969 ).
Realizační tým:
Miroslav Plášil – hlavní rozhodčí
Jan Kraus – startér a rozhodčí
Marcela Ulrichová – hospodář TJ Sokol Huť
Zdeněk Bouda – vedoucí tratí
Richard Hübel – předseda TJ Sokol Huť
Gisbert Hübel – ředitel závodu